Sèvo yo nan Moun Enkyete ka wè mond lan diferaman

The Brains of Anxious People May Perceive the World Differently

Yon etid nouvo montre ke moun ki gen twoub enkyetid jeneralize enkonsyaman mete lejann sou bagay inonsan tankou menas, ki ka fè sèvis pou vin genyen plis enkyetid yo. Sa yo jwenn yo te pibliye semèn pase a nan jounal la Biyoloji Kouran.

Sikològ rekonèt fòm plizyè nan enkyetid klinik. Ki pi komen an se twoub anksyete jeneralize, oswa GAD, nan ki moun ki souvan santi yon bagay ki enkyete oswa enkyete menm lè li sanble tankou pa gen anyen enkyete sou.

Li Konplè Atik