1 Nan 4 Ameriken Panse vire nan Solèy Ozalantou Latè

In a national survey of more than 2,000 moun, plis pase 20 percent said the sun revolves around the Earth.

15358 0