Bi li piškiti u čarapama puniti svoj telefon?

 

Skupina engleskih istraživača je pronašao način da se pretvoriti ljudski urin u električnu energiju: s mikrobne gorive ćelije (MFC) pričvršćene za čarape.

17762 0