Greenpeace Prosvjed: Britanci pušten uz jamčevinu

Greenpeace Prosvjed: Britanci pušten uz jamčevinu (preko Sky News)

Dva Britanci su oslobođeni uz jamčevinu nakon što su uhićeni su nakon pokušaja Greenpeace se nalaze platforma nafte u Arktiku. Greenpeace aktivisti Alexandra Harris i neovisna video novinar Kieron Bryan su dobili vijesti na sudu…

13132 0