Koj pee Nyob rau hauv koj nkawm thom khwm Mus them Koj lub xov tooj?

 

A group of English researchers has found a way to turn human urine into electricity: with microbial fuel cells (MFCs) strapped to socks.

17002 0