Netflix nabs 14 Emmy Nominations: Ib tug digital media yeej uas yuav cia rau muab

Netflix nabs 14 Emmy Nominations: A digital media win that will keep on giving
Netflix nabs 14 Emmy Nominations: Ib tug digital media yeej uas yuav cia rau muab (ntawm http://sarahsfav.es)

This year ‘House of Cards’ and ‘Arrested Development’ did their due diligence (hais qhov tsawg kawg) nabbing Netflix a whopping 14 Emmy Nominations – House of Cards pulling in 9 of these nominations including the coveted best drama category. This…

Enhanced los ntawm Zemanta

lwm yam khoom