Txawm TVs Yuav Sau Cov ntaub ntawv Koj, Ua tsaug Yuav kom Samsung

Samsung tus Ntse TV yuav muaj feem sau koj cov lus nyob rau hauv koj chav tsev nyob thiab xa nws rau peb ob tog.

18921 0