Ob chav Canonization intrigues

Double canonization intrigues
Ob chav Canonization intrigues (ntawm CNN Video)

CNN lub Jim Bittermann piav txog cov ntau theories qab lub tswv yim npaj Canonization ntawm ob nrov xyoo pua 20th pontiffs.

lwm yam khoom

12382 0