מכרה פחם הגרמני הופך הכפר לעיר רפאים

German coal mine turns village into ghost town
מכרה פחם הגרמני הופך הכפר לעיר רפאים (בְּאֶמצָעוּת AFP)

The cemetery has been relocated, the houses abandoned, the shop windows boarded up and the main street is deserted. The tiny western German ghost town of Immerath is making room for the hungry excavators of one of the country’s biggest coal mines. In…

משופר על ידי Zemanta