ציון כולל3
  • פיטביט טעינת HR הוא הזדמנות שהוחמצה. כגשש פעילות זה פשוט מסורבל ולא נמשך זמן רב מאוד, אבל עוקב צעדים והרצפה מטפסת בסדר גמור.

 

התוכן שפורסם בעבר כאן בוטל. אנו מתנצלים על אי נוחות.