Da abun ciki da aka buga a baya a nan aka janye. A yi hakuri ga wani damuwa.

20238 0