યુકે ફેસબુક પોસ્ટ્સ માટે ઈરાન બ્રિટન 20 વર્ષ jailing ચકાસણીઓ

UK probes Briton’s 20-year jailing in Iran for Facebook posts
યુકે ફેસબુક પોસ્ટ્સ માટે ઈરાન બ્રિટન 20 વર્ષ jailing ચકાસણીઓ (દ્વારા AFP)

વિદેશી ઓફિસ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે તે એક બ્રિટિશ મહિલા અહેવાલ સજા કેસ બાદ કરવામાં આવી હતી 20 ફેસબુક પર વિરોધી શાસન પ્રચાર પોસ્ટ માટે ઈરાન જેલમાં વર્ષ. ઈરાની વિરોધ વેબસાઇટ Kaleme જણાવ્યું હતું કે રોયા Saberinejad Nobakht, એક ઈરાની ...

ઝેમાન્ટા દ્વારા વધારેલ