Tipron: એક રોલિંગ આંખની કીકી રોબોટ પ્રોજેક્ટર [વિડિઓ]

 

એક એપ્લિકેશન સાથે Tipron પ્રોજેક્ટર જોડીઓ જેથી તમે તમારા ફોન સાથે પ્રોજેક્ટર નિયંત્રિત કરી શકો છો. પરંતુ Tipron ખરેખર ઠંડી ભાગ છે તે તેના પોતાના પર આસપાસ ખસેડી શકો છો છે.

17851 0