ટેગ આર્કાઇવ્ઝ: માનવ મગજ

IBM સિનેપ્સ ચિપ્સ માટે વાત મગજ પ્રેરિત પ્રોગ્રામિંગ ભાષા

IBM talks up brain inspired programming language for SyNAPSE chips
ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રની અગ્રણી કંપની IBM તેની યોજના એક કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ પેદા કરવા માટે છેલ્લા તબક્કા અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે ... વધુ વાંચો
આને વહેંચો