ટેગ આર્કાઇવ્ઝ: જેક પૂછો

જો મારા લેપટોપ ચોરાઇ જાય કેવી રીતે હું મારા ડેટાને રક્ષણ કરી શકો છો?

How Can I Protect My Data if My Laptop is Stolen?
સ્ટીવ ખબર જો તેમની વિન્ડોઝ તેના વ્યક્તિગત માહિતી રક્ષણ કરવા માટે કેવી રીતે માંગે છે 7 લેપટોપ શિકાર પડે ... વધુ વાંચો
આને વહેંચો

હું કેવી રીતે મારા ડેસ્કટોપ પીસી માટે ટચસ્ક્રીન ઉમેરી શકો છો?

How can I add a touchscreen to my desktop PC?

દવે એક નવું કુટુંબ કમ્પ્યુટર વિચાર આયોજન કરવામાં આવે છે પરંતુ એક સ્પર્શ પ્રત્યે સંવેદનશીલ સ્ક્રીન માંગો છો ... વધુ વાંચો

આને વહેંચો