સોની SmartWatch 3 ઝડપી સમીક્ષા [વિડિઓ]

સોની SmartWatch 3 એક પૂર્ણ રમત ઘડિયાળ માં એન્ડ્રોઇડ પહેરો કરે, સ્વતંત્ર જીપીએસ અને સંગીત સાથે.

 

22013 0