જો Sonos બીમ સમીક્ષા

Sonos Beam Review
એકંદરે સ્કોર5
  • Despite being £300 cheaper than Sonos’s other TV audio solutions, the Beam is expensive for just a soundbar. The thing is, it isn’t just a soundbar.

નવું, સસ્તી, વધુ સઘન જો Sonos સાઉન્ડબાર સંપૂર્ણ રેન્જ ધરાવે છે, રૂમ ફિલિંગ અવાજ, wifi and smart speaker functionality with built-in Alexa


Guardian.co.uk દ્વારા સંચાલિતશીર્ષક આ લેખ “Sonos Beam review: a great, કોમ્પેક્ટ, jack-of-all-trades upgrade for your TV” સેમ્યુઅલ ગિબ્સ દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું, for theguardian.com on Wednesday 27th June 2018 13.00 યુટીસી

The Beam is the new, more compact and cheaper soundbar from multi-room audio specialists Sonos, which promises to be a great one-box upgrade for your TV sound, with Alexa and smart speaker functionality built in.

On the surface the Beam appears to be a relatively simple product. It’s an all-in-one soundbar that connects to your TV via HDMI or optical cable and is controlled by the volume buttons on your TV’s remote.

That means there’s a single cable running to your TV and one for power – no other cables leading to other speakers or a sub is required. It can’t get any more simple to use just as a dumb TV speaker.

But the Beam is more than a simple soundbar, being a fully-fledged Sonos smart speaker as well. Like the જો Sonos એક, the Beam has Amazon’s Alexa voice assistant support built in, with Google Assistant promised too at a later date.

That makes the Beam a jack of all trades, capable of handling all your TV audio duties, answering your questions and commanding smart home devices via Alexa, while acting as one of the best multi-room music speakers money can buy.

સ્થાપના

sonos beam review
The ports are hidden on the back, with an ethernet socket for connecting the Beam to the internet if your wifi is a bit flaky. ફોટોગ્રાફ: ધ ગાર્ડિયન માટે સેમ્યુઅલ ગિબ્સ

Setting up the Beam was simple. Plug the included HDMI cable into a port on your TV that’s labelled ARC (audio return channel), plug in the power cable and fire up the Sonos app on your iPhone or Android device.

After a quick tutorial you’ll be up and running. If you have an iPhone, you then have the option of performing what Sonos calls TruPlay tuning, which involves waving your phone around while loud sounds play through the room to calibrate the speaker to best fit the space.

તેની મદદથી

sonos beam review
The Beam can be placed on the TV stand or wall mounted. ફોટોગ્રાફ: Sonos

When used as a TV speaker you simply make sure TV is selected as the audio source in the Sonos app for the Beam and then use your television as normal, controlling the volume via your normal remote.

TV audio comes through very tightly controlled with excellently clear and rounded dialogue – a weakness in many TV speakers let alone compact soundbars. The Beam works as a 3.0 speaker with dedicated centre channel speakers that project straight towards you, plus left and right channel speakers projecting their sound at an angle from the ends of the bar.

The stereo separation of the left and right channels is very good for such a compact soundbar, and is certainly a step up compared to TV speakers.

The Beam doesn’t come with a sub, but you can add one and some rear speakers if you want (તે પર વધુ પાછળથી). As such it lacks real thundering bass, so those looking for deep rumbling from the latest blockbuster might be disappointed. But the Beam makes a surprisingly good attempt at full range sound from just one slim box, with more depth than you might expect given the size.

You’re left under no illusion what’s happening in action scenes with sound effects full of attack and drama, while sport such as the World Cup has a reasonable amount of atmosphere from the crowd without drowning out the commentators with vuvuzela blasts.

Two optional sound modes tweak the audio. Night mode crushes dynamic range so that loud sounds are suppressed and quiet sounds are made more audible, which helps to hear what’s going on when listening at low volumes out of courtesy to your neighbours.

Dialogue enhancer further boosts dialogue, but I never found I needed it to hear what was going on, even in hushed scenes.

You can also adjust the bass, treble and “loudness” of the speaker using the equaliser. Most will be pleased with the default setup, but if you want a bit more bass you can crank it up.

સંગીત

sonos beam review
The touch-sensitive controls on the top allow you to skip tracks, pause the music or adjust the volume. ફોટોગ્રાફ: ધ ગાર્ડિયન માટે સેમ્યુઅલ ગિબ્સ

While good for TV, the Beam comes alive when you feed it with some good music. It sounds similar to Sonos One in audio quality, just with a wider and more immersive sound stage thanks to the multiple speakers in one box. It shines with all the clarity, punch and energy you would expect from a Sonos speaker, with great separation of instruments, exciting highs, driving treble and enough bass to round out the sound.

It is certainly powerful enough to fill a room and then some. કરતાં વધુ 60% was overkill in my lounge, but the sound stayed clean and crisp all the way up.

The beauty of Sonos’s audio solution is that it will accept pretty much any music service, and makes them all searchable and playable from the single Sonos app, meaning you’re not tied to just one company’s music service or input source.

The Alexa integration works just as well in the Beam as it does in the One – it could hear me at all times, even over very loud music, and had simple and effective control over Spotify. You can control the volume at any time, including when watching TV using Alexa, which was good.

The Beam can be used on its own, but it will also play nicely with a variety of other Sonos speakers. Should you want to add more bass you can, with Sonos’s wireless sub, while rear channels can be added using a pair of any of the company’s other speakers, including the Play:1, રમવા:5 અથવા જો Sonos એક.

એ જ રીતે, with other Sonos speakers you can make the Beam part of a multi-room audio group and can even send your TV audio to multiple rooms as an input source.

ઓબ્ઝર્વેશન્સ

sonos beam review
The Beam is also available in black. ફોટોગ્રાફ: Sonos
  • Volume control via the TV remote was a bit variable, often skipping up to six steps in one button press
  • You can’t control the volume of the Beam with the TV remote when playing music or another source (you need voice, the apps or the buttons on the top)
  • There are touch-sensitive volume, pause/play, track skip and microphone mute buttons on the top of the Beam
  • An optical to HDMI adapter is included in the box should your TV not have ARC through HDMI
  • The Beam can be wall mounted, which its relatively small depth, size and weight makes easy
  • The Beam works with Spotify Connect and will work with Apple’s AirPlay 2

ભાવ

The Sonos Beam costs £ 399 and is available for pre-order in black or white, shipping on 17 જુલાઈ.

સરખામણી માટે, the larger Sonos Playbar or Sonos Playbase both cost £699. The Sonos Sub also costs £699, એક જો Sonos એક ખર્ચ £ 199, the Play:1 £159 or the રમવા:5 £ 499.

ચુકાદો

Despite being £300 cheaper than Sonos’s other TV audio solutions, the Beam is expensive for just a soundbar. The thing is, તે નથી માત્ર a soundbar.

It’s one of the most compact and aesthetically pleasing soundbars that still has full-range sound without needing a sub. It’s also an excellent multi-room audio speaker, which can be combined with other wireless speakers to make a wireless 5.1 home cinema set up. And it’s a very good Alexa-powered smart speaker that sounds great.

The beauty about Sonos’s audio gear is that it’ll work with the music services you already use and make using them a more enjoyable experience.

Those looking for earth-shattering explosions and heart-thumping bass will have to look elsewhere, but the Sonos Beam is a great sounding, easy-to-use compact soundbar that’s a jack-of-all-trades and very easy to live with, particularly in smaller rooms or apartments.

સાધક: compact and attractive, મહાન, room-filling sound whether TV or music, easy set up, એલેક્સા, easy to add to with more speakers

વિપક્ષ: relatively expensive, no room-shaking bass, takes up a port on your TV, no HDMI pass-through, no support for Dolby Atmos

અન્ય સમીક્ષાઓ

guardian.co.uk © ગાર્ડિયન સમાચાર & મીડિયા લિમિટેડ 2010