નિયમિત લેતી ગોળી 'કેન્સર બે સ્વરૂપો રોકવા મદદ કરે છે’ વપરાશ પછી દાયકાઓ સુધી

Regularly taking the pill ‘helps prevent two forms of cancer’ decades after use

 

Guardian.co.uk દ્વારા સંચાલિતશીર્ષક આ લેખ “નિયમિત લેતી ગોળી 'કેન્સર બે સ્વરૂપો રોકવા મદદ કરે છે’ વપરાશ પછી દાયકાઓ સુધી” સારાહ Boseley આરોગ્ય સંપાદક દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું, ગાર્ડિયન મંગળવારે 4 થી ઓગસ્ટ માટે 2015 23.01 યુટીસી

ગોળી માત્ર ગર્ભાવસ્થા અટકાવે છે પરંતુ દાયકાઓ સુધી કેન્સર બે સ્વરૂપો સ્ત્રીઓ સામે રક્ષણ આપે છે પછી તેઓ તેનો ઉપયોગ બંધ કરી દીધું છે, અગ્રણી નિષ્ણાતો કહે છે.

ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી સંશોધકો ભૂતકાળમાં કહે 10 વર્ષ, ગોળી લેતી અટકાવે છે 200,000 ઉચ્ચ આવક ધરાવતા દેશોમાં ગર્ભાશયની કેન્સર કિસ્સાઓમાં. માં 2008, ઓક્સફર્ડ રોગચાળા વિજ્ઞાનીઓએ, ડેટા વિશ્લેષણ 45 સાંકળતા એક અભ્યાસમાં 100,000 સ્ત્રીઓ, મળી માટે નિયમિત ઉપયોગ 15 વર્ષ અંડાશયના કેન્સરનું જોખમ અડધી કરી શકો છો.

બંને કિસ્સાઓમાં, રક્ષણ કરતાં વધુ માટે રહે છે 30 વર્ષ, લાંબા સમય બાદ સ્ત્રીઓ contraceptives ઉપયોગ બંધ કરી દીધું છે. તેમના 70 જે પોતાની યુવાવસ્થામાં ગોળી લીધી મહિલાઓ હજુ પણ તેના રક્ષણ માણી છે, પ્રોફેસર વેલેરી Beral કહે, મુખ્ય લેખક નવા અભ્યાસ ગોળી અને endometrial પર (ગર્ભાશયની) લેન્સેટ ઓન્કોલોજી જર્નલ કેન્સર.

“There are two conditions where we have this really big effect that is long-lasting,” said Beral. “There is an increase in cancer of the breast and cervix, but it is really quite small and they don’t persist.” Once a woman stops taking the pill, her increased chances of breast or cervical cancer quickly disappear.

“What it means is that women in their 50s and 60s who took the pill are less likely to get cancer than women who did not, and the longer they have taken it the less likely they are. That is pretty important.

“It is time to start saying that not only does it prevent pregnancy, which is why people take it, but you should know you are less likely to get cancer than women who don’t take the pill.”

પરંતુ, તેમણે ઉમેર્યું, she knew it would not be a popular message. “People [લગભગ] don’t want to believe it,"તે જણાવ્યું હતું.

The paper found that the longer women took the pill, the greater the protection from endometrial cancer they enjoyed. The researchers estimated that from 1965 માટે 2014, 400,000 cases of endometrial cancer have been prevented in high-income countries, સહિત 200,000 in the last decade.

The researchers examined data from 36 studies on 27,276 women with endometrial cancer from North America, યુરોપ, એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, and South Africa – virtually all the epidemiological evidence ever collected on the effect of oral contraceptives. The study was funded by the Medical Research Council and Cancer Research UK.

They found that every five years of oral contraceptive use reduces the risk of endometrial cancer by about a quarter.

In the 1960s, the pill contained more than double the oestrogen level than it did by the 1980s, but the protection from endometrial cancer was the same even for women taking lower dose pills.

Beral said that the overall numbers of women with endometrial cancer would have dropped further if it had not been for obesity, which increases the risk.

In a commentary in the journal on the paper, Nicolas Wentzensen and Amy Berrington de Gonzalez,from the National Cancer Institute in the US, say that the important question now is whether this allows women to better balance the benefits and the potential harms of taking the pilland also to work out whether the pill might be useful in some circumstances specifically to prevent cancer.

There is still a risk of blood clots, they point out, and different versions and doses of the pill carry different risks of stroke and heart attack. How and why the pill carries some risks and other benefits is not well understood.

“Even if the biological mechanisms remain elusive and the existing evidence falls short of wider recommendations for [prescribing the pill to prevent cancer], women need to be more aware of the unintended benefits and the risks of oral contraceptives, so that they can make informed decisions,” they conclude.

guardian.co.uk © ગાર્ડિયન સમાચાર & મીડિયા લિમિટેડ 2010

આ મારફતે પ્રકાશિત ગાર્ડિયન ન્યૂઝ ફીડ પ્લગઇન WordPress માટે.