વિજ્ઞાન & ટેકનોલોજી

બધા વિજ્ઞાન વિશે & ટેકનોલોજી

આ Nokias એક વિન્ડોઝ ફોન દેખાવ વિશે વિચારવાનો

Thinking about a Windows Phone Look into These Nokias
એક વિન્ડોઝ ફોન વિચારણા - આ Nokias તપાસો (ModernLifeBlogs મારફતે) નોકિયા એક વાર અને ગ્રહ પર સૌથી મોબાઈલ ફોન ઉત્પાદક કંપની તેની હરીફ ઈર્ષ્યા હતી. પરંતુ જ્યારે આઇફોન આવ્યા અને સારા માટે બજાર ફેરફાર, તે થોડું સાથે ફિનિશ ઉત્પાદક છોડી ... વધુ વાંચો
આને વહેંચો