Mesmo televisores pode recoller datos sobre ti, Grazas Samsung

Smart TV de Samsung podería gravar o que está dicindo, na súa sala de estar e envialo a terceiros.

18878 0