گرگ’ همزمان می توان با کامپیوتر ID'd

محققان انگلیسی برنامه ای است که می تواند به شناسایی فردی شرق توسعه گرگ خاکستری‘ زوزه 100 درصد دقت.

 

پیشرفته توسط Zemanta

مقالات مرتبط