شصت کشته و مفقود در کانادا فاجعه قطار.

Sixty dead or missing in Canada train disaster.
شصت کشته و مفقود در کانادا فاجعه قطار: پلیس (از طريق خبرگزاری فرانسه)

تعداد کشته شدگان یا مفقودین پس از فاجعه قطار نفتکش فراری در یک شهر کوچک کانادایی به تعداد افراد افزایش یافته است 60, پلیس چهارشنبه اعلام کرد, به عنوان رئیس راه آهن به صحنه رفت. تعداد کشته شدگان تایید شده همچنان در این کشور باقی مانده است 15, پلیس استانی کبک…

 

پیشرفته توسط Zemanta