نمره کلی3
  • سامسونگ دنده S است که بسیاری از پتانسیل. سیستم عامل تایزن خود را آسان به حرکت است, باتری یک روز طول می کشد و جامد ساخته شده است در تلفن و اتصال به اینترنت 3G می تواند بزرگ.

 

محتوای قبلا اینجا منتشر کرده است خارج شده است. ما برای هر مشکل پوزش می طلبیم.