مادر S.African اشک می ریزد در دادگاه لندن در کودک شنوایی قتل

S.African mum weeps in London court at child murder hearing
مادر S.African اشک می ریزد در دادگاه لندن در کودک شنوایی قتل (از طريق خبرگزاری فرانسه)

یک زن در روز جمعه گریه به عنوان او در دادگاه ظاهر شد به اتهام قتل از او سه فرزند معلول به شدت در بریتانیا. تانیا کلارنس, 42, در میان اشکهایش را شکست او به عنوان بیش از شوهرش نگاه در حالی که او را در حوض متهم به قتل او ایستاده بود ...

مقالات مرتبط

10194 0