روبات احتمالا دست کشیدن از بیش از 5 میلیون شغل [بلومبرگ]

Robots Will Probably Knock Out Over 5 Million Jobs [BLOOMBERG]

بیش از پنج میلیون شغل از سوی از دست داده 2020 به عنوان یک نتیجه از تحولات در ژنتیک, هوش مصنوعی, رباتیک و دیگر تغییرات تکنولوژیکی, با توجه به تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد.

در باره 7 میلیون شغل از دست خواهد رفت و 2 میلیون به دست اورد به عنوان یک نتیجه از تغییرات تکنولوژیکی در 15 اقتصادهای بزرگ توسعه یافته و در حال ظهور, بنیانگذار WEF کلاوس شواب و ریچارد Samans مدیریت عضو هیئت مدیره در گفت “آینده شغل.”

متن کامل

 

18668 0