نمره کلی5
  • طوطی ZIK که 2.0 برخی از بهترین هدفون های بی سیم در دسترس هستند. آنها با استفاده از یک برنامه ساده تر از هر هدفون های دیگر موجود در بریتانیا برای طعم و مزه صوتی شخصی قابل تنظیم هستند.

 

محتوای قبلا اینجا منتشر کرده است خارج شده است. ما برای هر مشکل پوزش می طلبیم.