نمره کلی4
  • طوطی بیباپ یک اسباب بازی فوق العاده است که اجازه می دهد تا کاربران را به فراتر از فقط آن را پرواز در اطراف و توفنده به همه چیز و فیلم های جالب و گرفتن عکس از یک چشم انداز کاملا جدید است.

 

محتوای قبلا اینجا منتشر کرده است خارج شده است. ما برای هر مشکل پوزش می طلبیم.