کیت میدلتون دختر که ساخته شده …

Kate Middleton Girl Who Made …
کیت بریتانیا: مادر طبقه متوسط ​​پادشاه آینده (از طريق خبرگزاری فرانسه)

کیت میدلتون دختر طبقه متوسط ​​که ساخته شده تبدیل شدن به یک شاهزاده خانم نگاه کنید آسان بود — اما آوردن یک نوزاد سلطنتی را با چالش های تازه برای ملکه آینده پر زرق و برق بریتانیا را. از آنجا که ازدواج پری او را به پرنس ویلیام در 2011, 31-ساله کاترین ...

پیشرفته توسط Zemanta

مقالات مرتبط