چگونه فضانوردان زنده ماندن تنش های دیپلماتیک در فضا

How astronauts survive diplomatic tensions in space
چگونه فضانوردان زنده ماندن تنش های دیپلماتیک در فضا (از طريق خبرگزاری فرانسه)

در حالی که ایالات متحده و روسیه تحریم های این هفته در یک بحران رو به رشد بیش از کریمه معامله, فضانوردان از هر دو کشور بالاتر از اختلاف در صدها پناهگاه خود را از مایل از افزایش یافت زمین. کارشناسان می گویند نصب تنش های سیاسی و اقتصادی ...

پیشرفته توسط Zemanta