اعتراض صلح سبز: انگلیسی نرخی شدن بنزین در

اعتراض صلح سبز: انگلیسی نرخی شدن بنزین در (از طريق اخبار آسمان)

دو بریتانیایی به قید وثیقه آزاد شده پس از تلاش های صلح سبز به اشغال یک سکوی نفتی در قطب شمال دستگیر شدند. فعال صلح سبز الکساندرا هریس و کایرون برایان مستقل ویدئو روزنامه نگار اخبار در یک دادگاه داده شد…

13135 0