فوم طلا نظر می رسد مانند چیزی واقعی است، اما 98 هوا درصد [VIDEO]

محققان سوئیسی از تکنیک های برش لبه برای ایجاد یک طلا فوم که 98 percent air. How useful could this material be in the real world?

16620 0