حتی تلویزیون می تواند داده ها جمع آوری در شما, با تشکر از سامسونگ

Samsung’s Smart TV could potentially record what you are saying in your living room and send it to third parties.

18808 0