سیگار الکترونیکی کمک نمی سیگاری پا زدن عادت

یک مطالعه جدید از دانشگاه کالیفرنیا, سان فرانسیسکو, می گوید سیگار الکترونیکی در واقع نه به شما کمک کند پا زدن عادت.

پیشرفته توسط Zemanta