نوشیدن قهوه می تواند خطر خودکشی را کاهش!

یک مطالعه جدید توسط دانشگاه هاروارد محققان می گوید نوشیدن 2-3 فنجان قهوه در روز می تواند خطر خودکشی توسط کاهش 50 در صد.

 

پیشرفته توسط Zemanta

مقالات مرتبط