دیوید و ویکتوریا بکهام فروش لباس برای جمع آوری پول برای قربانیان طوفان هایان

David And Victoria Beckham Sell Clothes To Raise Cash For Typhoon Haiyan Victims
دیوید و ویکتوریا بکهام فروش لباس برای جمع آوری پول برای قربانیان طوفان هایان (از طريق اخبار آسمان)

ویکتوریا و دیوید بکهام در حال فروش لباس های ناخواسته و تقریبا جدید خود را در یک فروشگاه خیریه صلیب سرخ در لندن در کمک به قربانیان طوفان هایان. فروشگاه, در 69-71 کلیسای قدیمی خیابان در چلسی, متخصص در برچسب طراح اهدا به ...

14411 0