فیلمساز کانادایی تسلیت ترکیه را رد’ بیش از قتل عام

Canadian filmmaker rejects Turkey ‘condolences’ over massacre
فیلمساز کانادایی تسلیت ترکیه را رد’ بیش از قتل عام (از طريق خبرگزاری فرانسه)

Canadian film director Atom Egoyan Thursday rejected Turkey’s first ever offer of condolences for the World War I mass killings of Armenians, calling the prime minister’s remarksstate denial.” در روز چهارشنبه, the eve of the 99th anniversary of the start

مقالات مرتبط

11531 0