شاه توت گسترش به هر امکان’

BlackBerry Open to ‘Every Possibility’
شاه توت گسترش به هر فرصت، (از طريق ارسال پاسخ ارسال)

شاه توت در آستانه قرار دادن خود را برای فروش است? "شاه توت از هر فرصتی برای ایجاد ارزش برای سهامداران دنبال,"مدیر عامل شرکت بلک بری تورستن Heins مخاطبان در نشست سالانه این شرکت گفت, به گزارش رویترز. چه…

 

پیشرفته توسط Zemanta

مقالات مرتبط