اپل طلا آیفون 5S هنوز هم رسم صف در لندن

Apple’s gold iPhone 5S is still drawing queues in London
اپل طلا آیفون 5S هنوز هم رسم صف در لندن (از طريق سوال کننده)

طلا آیفون 5S GADGET DESIGNER اپل است که هنوز هم رسم صف در لندن, با وجود داشتن در فروش بیش از یک ماه پیش رفته. ما به فروشگاه اپل در بازار استراتفورد وستفیلد لندن در روز جمعه رفت, که در آن و همچنین یک صف بزرگ برای اپل هوا, آنجا…

پیشرفته توسط Zemanta