5 باید IMAX فیلم از نگاه کنید 2014

5 Must See IMAX Movies of 2014
5 باید IMAX فیلم از نگاه کنید 2014 (از طريق HTTP://www.ageofthenerd.com)

در این سال شکل گیری تا به صورت کاملا هیجان انگیز برای سینما در سراسر جهان. با مقدار زیادی از دنباله به برخی از سری ترین به خوبی می دانم, راهاندازی مجدد مدتها در انتظار و یک مقدار رو به رشد داستان اصلی, 2014 پتانسیل را دارد که یکی از بهترین ...

پیشرفته توسط Zemanta