10 چیزهایی که شما نمی دانستید نوزادان می تواند انجام [Listverse]

10 Things You Didn’t Know Babies Could Do [LISTVERSE]

به سادگی هیچ چیزی بهتر از آن قرار داده است: نوزادان اساسا سبزیجات.

مطمئن, آنها زیبا و همه چیز, اما در پایان روز, همه ما می دانیم که آنها موجودات بدوی که هنوز هستید برای توسعه توابع اساسی به واجد شرایط به عنوان یک انسان شناختی انسان.

به عنوان نوزادان رشد, آنها به آرامی توسعه توابع مختلف لازم برای زنده ماندن در جهان.

متن کامل…

17866 0