Συνολική βαθμολογία5
  • Το Parrot Ζικ 2.0 είναι μερικά από τα καλύτερα ασύρματα ακουστικά διατίθενται. Είναι πιο παραμετροποιήσιμο για το προσωπικό γούστο του ήχου χρησιμοποιώντας ένα απλό app από οποιαδήποτε άλλα ακουστικά διατίθενται στη Βρετανία.

 

Το περιεχόμενο προηγουμένως δημοσιευθεί εδώ έχει ανακληθεί. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.