Συνολική βαθμολογία4
  • The Parrot Bebop is a fantastic toy that allows users to go beyond just flying it around and crashing into things and make interesting videos and take photos from a completely new perspective.

 

Το περιεχόμενο προηγουμένως δημοσιευθεί εδώ έχει ανακληθεί. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.