Μαγικά μανιτάρια θα μπορούσε να βοηθήσει τους καπνιστές να σταματήσουν

In a small study, researchers found that the majority of long-time smokers quit after taking psilocybin pills and undergoing therapy sessions.

19290 0