Η κατανάλωση Ξηροί καρποί θα μπορούσε να παρατείνει τη ζωή, Reduce Cancer Risk

Results of a 30-year study suggest eating a handful of nuts per day might prolong life and cut the risks of heart disease and cancer.