1 Σε 4 Americans Think The Sun Revolves Around Earth

In a national survey of more than 2,000 άνθρωποι, περισσότερο από 20 percent said the sun revolves around the Earth.

15605 0