Pa gliniadur dylem ei brynu ar gyfer ein plentyn?

Which laptop should we buy for our child?

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Pa gliniadur dylem ei brynu ar gyfer ein plentyn?” Ysgrifennwyd gan Jack Schofield, am theguardian.com ar ddydd Iau 5 Tachwedd 2015 09.31 UTC

Rydym yn meddwl am gael ein mab llyfr nodiadau neu liniadur am ei ben-blwydd nawfed. Bydd angen iddo ef meddalwedd fel Word, PowerPoint ac Excel, ac ymhen amser gall fynd i mewn codio y rhyngrwyd. Rwyf hefyd yn meddwl y byddai'n syniad da pe gallai doc ei er mwyn iddo ddefnyddio llygoden a bysellfwrdd ar wahân.

Rydym am sicrhau ei fod yn para iddo am gyfnod, ond ni allwn fforddio gwario llawer o arian. Kerry

Cyn belled ag y gallaf ddweud o fy ymweliad blynyddol i BED (gynt Hyfforddiant a Thechnoleg Addysgol Prydain Sioe), rhan fwyaf o ysgolion bellach yn defnyddio defnyddiwr-radd tabledi Android / Afal a gliniaduron Windows. Fodd bynnag, BED 2015 yn dangos tuedd tuag at Ffenestri 2-yn-1 "detachables", sef yr hyn y byddwn i'n argymell.

A datodadwy (Yr wyf yn gwneud hynny i fyny) yn Ffenestri trosi'n lle tabled sgrîn-gyffwrdd plygio i mewn i doc bysellfwrdd. Enghreifftiau adnabyddus yn cynnwys y Asus T100TAF a phob Microsoft Arwynebau. Ymarferoldeb Ddeuol golygu nad oes rhaid i ysgolion brynu tabledi a gliniaduron ar wahân, tra Windows App Studio ei gwneud yn hawdd i athrawon greu Ffenestri syml 10 apps heb codio.

Mae'r ddolen wan yn gliniaduron yw'r colfach, a gall pobl bwysleisio'r colfach drwy godi eu gliniadur gan y sgrîn. Syniad drwg. Yn detachables, Fel arfer, mae'r sgriniau yn cael eu sicrhau gan fagnetau cryf, ac mae'r colfachau yn edrych yn llawer llai bregus. Yn wir, rai datodadwy yn cael unrhyw golfachau - ee yr Lenovo Miix 3 ac mae'r XPS Dell sydd ar ddod 12 - Ond ni gallwch yn hawdd newid ongl y sgrin.

Id 'felly yn disgwyl i ddatgysylltiol i bara mwy na gliniadur traddodiadol, neu trosi'n gyda colfach 360-gradd.

Windows 10 Nid oes gan gymaint o apps tabled fel Android, nac ansawdd y Afal iPad apps, ond rhan fwyaf o ardaloedd yn cael eu cynnwys, ac maent yn y bôn bonws am ddim. Pan nad oes app Windows, gallwch barhau i ddefnyddio cryfder llawn (yn well na safon tabled) porwyr gwe a miliynau rhedeg o raglenni Windows traddodiadol. Hefyd, wrth gwrs, mae yna sawl ffordd i redeg apps Android ar Windows gyfrifiaduron personol, fel BlueStacks ac AmiDuOS.

Gliniaduron i blant

Mae'r gliniadur lefel mynediad i blant yn y Ffrwd HP 11. Mae hyn yn eithaf cadarn ar gyfer ei bris isel (£ 169.97 i £ 199.99), ond nid oes ganddo sgrin gyffwrdd, ac nid y sgrin yn datodadwy.

Ar gyfer yr ychydig fisoedd diwethaf, y coch HP Pafiliwn X2 10-n055na wedi bod yn fy dewis y detachables yn £ 249.99. Mae'n teimlo'n fwy cadarn na'r hen Asus T100TAF, Mae gwell bysellfwrdd, a sgrîn gweddus. Fodd bynnag, dim ond Asus wedi lansio'r T100HA, sy'n gwella ar y X2 Pafiliwn 10, er bod y bysellfwrdd ychydig yn llai.

Mae'r T100HA Asus yw un o'r gliniaduron manwerthu cyntaf i long gyda Windows 10 preinstalled, a Ffenestri 8.1 peiriannau bellach yn cael eu clirio o'r siopau. PC World, er enghraifft, yn gwerthu y HP Pavilion X2 10 gyda Windows 8.1 am £ 199.97, felly ni fyddaf yn synnu os Ffenestri 10 fersiwn yn ymddangos cyn bo hir.

Rwyf wedi anwybyddu'r Switch Acer yn flaenorol 10 ac 11 oherwydd eu bod yn costio mwy - fel arfer £ 300 i £ 350 - ond mae'r 10E Switch Gallai fod yn werth edrych ar £ 229.95. Rwyf hefyd wedi anwybyddu'r Toshiba Satellite Cliciwch Mini, oherwydd credaf y sgrin 8.9in yn rhy fach. Ond os bydd y gosodiad Windows chwyddo yn mynd yn ddigon uchel, efallai nad yw'n rhy fach ar gyfer plentyn. Efallai y byddwch yn gallu cymharu ddau o'r peiriannau hyn gyda T100HA Asus mewn siop John Lewis, a John Lewis yn cynnwys gwarant dwy flynedd.

Mae'r rhain i gyd dwy-yng-rhai lefel mynediad yn cael proseswyr a 2GB o brif gof sy'n seiliedig ar Atom, gyda sglodion cof 32GB eMMC Flash i ddarparu storfa. Byddent yn amlwg yn well gyda 4GB o gof a 64GB o storio, ond peiriannau o'r fath yn fwy anodd i ddod o hyd, ac yn costio mwy. Mae'r ateb cyflym yw ychwanegu 32GB ychwanegol neu fwy o storio ar gerdyn microSD. Os ydych yn prynu dwy-yn-un gyda Windows 8.1 ac uwchraddio at Ffenestri 10, ychwanegwch y cerdyn cyntaf: un o'r peiriannau 32GB nid oedd ganddynt ddigon o le am ddim i orffen y gosodiad Rwy'n huwchraddio.

Rydw i'n tybio bod £ 250 yw'r mwyaf y byddech am ei wario ar liniadur ar gyfer plentyn. Os ydych am i wario llai, chwilio am bris gostyngol Lenovo Miix 3. Dri mis yn ôl, Prynais un newydd £ 150, ond heddiw byddwn i'n cael 250 Asus T100HA gwerth £ lle hynny.

Allweddellau a dociau

Bydd y rhan fwyaf gliniaduron yn gweithio gyda "cyffredinol" gorsaf docio, megis y Plugable ud-3900, ond nid wyf yn meddwl eich bod angen un. Bydd y rhan fwyaf gliniaduron gadael i chi plwg mewn USB allanol neu Bluetooth allweddell heb ddefnyddio gorsaf ddocio. Mae digon o allweddellau lliwgar a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer plant, a nifer o sesiynau tiwtorial cyffwrdd-deipio.

Fodd bynnag, y Asus T100HA Mae gan newydd USB Math C porthladd, felly bydd angen addasydd bach i chi.

Sefydlu

Yr wyf yn tybio ydych yn bwriadu i fod yn weinyddwr system ar gyfer gliniadur eich mab, ac yn rhoi iddo ei hun cyfrif plentyn. Mae hyn yn gadael i chi osod terfynau amser, bloc gwefannau amhriodol, terfynau oedran a osodwyd ar gyfer gemau, ac yn nodi faint o arian (os o gwbl) gall dreulio ar-lein. Gallwch reoli gosodiadau hyn bell oddi wrth account.microsoft.com/family.

Windows 8.1 ac 10 Bydd e-bost chi gofnod wythnosol o weithgareddau eich mab: faint o oriau mae wedi defnyddio ei gyfrifiadur, y gwefannau mae wedi ymweld â, a pha mor hir a dreuliodd yn ei hoff apps. Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r gwasanaeth hwn - mae'n ddewisol - ond mae'n droi ymlaen yn ddiofyn.

Mae yna ddewisiadau eraill masnachol fel Desktop Magic, ond mae hynny'n wir am blant iau.

Dylech fewngofnodi ar y gliniadur o bryd i'w gilydd, gan ddefnyddio eich cyfrif gweinyddwr, i sicrhau bod popeth yn iawn. Cyfrifon plentyn yn eithaf diogel, a Ffenestri 10 yn cael ei diweddaru'n awtomatig, ond mae'n syniad da i gadw llygad ar bethau, ac yn rhedeg gwiriadau gwrth-firws ychwanegol.

Anogwch eich mab i arbed dogfennau, lluniau a ffeiliau eraill i storio ar-lein rhad ac am ddim OneDrive ei gyfrif Microsoft, a / neu i'r cerdyn cof SD. Gallwch newid y cerdyn dros dro ar eich cyfrifiadur eich hun i'w gefnogi ac i ychwanegu lluniau, hoff ffeiliau cerddoriaeth, fideos YouTube a chynnwys arall.

Mae fersiwn rhad ac am raglenni Microsoft Office yn OneDrive, a gallwch osod rhai apps mor rhydd o'r Storfa Ffenestri. Nid wyf yn credu ei bod yn werth prynu neu osod rhaglenni bwrdd gwaith llawn ar gyfer 9-mlwydd-oed, oni bai eich bod wedi tanysgrifio i Swyddfa 365 Hafan. Mae hyn yn rhoi yr ystafell Swyddfa llawn ar gyfer pump o bobl ar gyfrifiaduron personol, Macs, tabledi a smartphones, yn ogystal â terabyte o storio ar gyfer pob defnyddiwr, am £ 79.99 y flwyddyn. Fel arall, LibreOffice yn ddewis rhad ac am ddim.

Gallech hefyd cyn-osod Minecraft fel rhaglen neu app, y Scratch amgylchedd rhaglennu - edrychwch ar Dechrau arni gyda Scratch yn gyntaf - ac Academi Khan. Gallwch pin y rhain a rhaglenni eraill i 'r taskbar, neu roi eiconau ar y penbwrdd, i'w gwneud yn haws i ddod o hyd.

Oes gennych chi gwestiwn arall ar gyfer Jack? E-bostiwch hi i Ask.Jack@theguardian.com

guardian.co.uk © Guardian News & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.