Pa gliniadur Apple MacBook ddylwn i brynu?

Which Apple MacBook laptop should I buy?

Mae angen Mary yn ei lle 2009 MacBook Pro ond ei llethu gan y dewisiadau. Pa un yw'r dewis gorau?


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Pa gliniadur Apple MacBook ddylwn i brynu?” Ysgrifennwyd gan Jack Schofield, am theguardian.com ar ddydd Iau 15 Tachwedd 2018 10.00 UTC

Rwyf wedi soldiered ar gyda 2009 MacBook Pro, yr wyf yn ei ddefnyddio ar gyfer mynediad i'r rhyngrwyd, Cyfryngau cymdeithasol, lluniau, a fy ymchwil. Ond er mwyn cael mynediad i'r llyfrgell y brifysgol o bell, rhaid i mi ddefnyddio system weithredu hyd cyfredol, ac mae fy Mac mor hen y gallaf mwyach diweddaru.

felly, Mae angen i mi brynu MacBook newydd, ond yr wyf yn llethu gan y dewisiadau. A oes angen i mi Bar Touch? Faint o gof a SSD sydd angen i mi? Mary

Yn dilyn yr cynnyrch adnewyddu ar 30 Hydref, Mae gan Apple bedwar MacBooks sy'n gwneud yr un swydd. Y newyddion da yw bod, os gallwch oroesi ar 2009 MacBook Pro, Byddai unrhyw un ohonynt yn iawn ar gyfer eich dibenion. Y newyddion drwg yw eu bod i gyd yn meddu ar nodweddion a fyddai'n fy rhoi i ffwrdd eu prynu, er, gyda lwc, ni fyddant o reidrwydd yn eich rhwystro.

Fodd bynnag, Dwi ddim yn meddwl ei fod yn hanfodol i ymweld ag Store Apple neu stociwr arall er mwyn i chi gymharu o leiaf dau MacBooks ochr yn ochr 13in. Mae'r rhain yn y MacBook Air hen (bysellfwrdd gorau, sgrin gwaethaf) a'r Dirprwy MacBook (bysellfwrdd erchyll, sgrin fawr).

Gallaf ddweud wrthych pa sglodion yn gyflymach, ac yn y blaen, ond bydd eich profiad personol yn cael ei dominyddu gan ansawdd y bysellfwrdd a sgrin. Ni all swydd blog yn dweud wrthych pa rai y byddwch yn hoffi, neu ble byddai'n well i chi gyfaddawdu.

bysellfwrdd Butterfly

MacBook pro
Mae pob gliniaduron Mac newydd yn dod â Afalau 'isel deithio bysellfwrdd glöyn byw, sydd wedi profi ymrannol. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

I mi, y broblem fwyaf gyda'r MacBooks newydd yw'r bysellfwrdd glöyn byw, a gafodd ei gyflwyno gyntaf gyda'r 12yn MacBook yn 2015. Mae'r ail fersiwn yn ymddangos yn Pros MacBook, lle mae nifer o ddefnyddwyr oedd methiannau bysellfwrdd oherwydd llwch neu falurion fynd dan allweddi. Mae'r MacBooks diweddaraf yn cael trydydd fersiwn gyda selio ychwanegol i gadw allan llwch. Mae'n rhaid i ni weld sut y mae'n sefyll i fyny dros gyfnod o amser eto.

Ar wahân i hynny, Rwy'n dod o hyd i'r bysellfwrdd pili pala yn darparu profiad teipio ofnadwy. Dysgais i gyffwrdd fath ar teipiaduron, ac mae'n well gen allweddellau gydag allweddi mecanyddol gyda llawer o deithio. allweddi Butterfly wedi bron dim teithio. Byddai hyn yn fy ngwthio tuag at yr hen MacBook Air, sydd â bysellfwrdd da iawn yn ôl safonau gliniadur.

Yn anffodus, mae gan y MacBook Air hen broblemau eraill. Yn arbennig, y pad cyffwrdd a sgrin yn waeth na'r rhai yn y MacBook Air newydd. (Dydyn nhw ddim yn ddrwg, ond nid ydynt mor dda.)

Yn ffodus, chwaeth yn amrywio. Mae rhai pobl yn well gan fflat, bysellfyrddau ddiymateb, ac efallai y byddwch yn dod o hyd i chi fel y bysellfwrdd glöyn byw. Os felly, mae'n gwneud eich dewis yn haws. Fi jyst yn meddwl mae angen i chi roi cynnig arni o ddifrif - teipiwch ychydig gannoedd o eiriau arno - cyn i chi ymrwymo i ddefnyddio pob dydd bob dydd ... neu gario allanol bysellfwrdd USB o gwmpas.

Touch Bar? A oes Ddim yn

Mae'r Touch Bar disodli'r allweddi F ar y Pro MacBook.
Mae'r Touch Bar disodli'r allweddi F ar y Pro MacBook. Ffotograff: Samuel Gibbs gyfer y Guardian

Nid oes angen i chi yn Bar Touch. mewn gwirionedd, does neb yn wir angen Touch Bar. naill ffordd neu'r llall, maent yn cael eu dim ond gosod ar y Pros MacBook yn ddrutach, ac yr wyf yn tybio nad oes gennych ddiddordeb mewn prynu MacBook llawer mwy costus nag sydd ei angen arnoch.

specs eraill

Y 13yng nghanol 2009 MacBook Pro wedi cael Craidd Intel 2 prosesydd Duo, sydd yn enbyd yn ôl safonau heddiw. Dim ond roedd gan y model sylfaenol 2GB o gof (expandable i 8GB) a 160GB 'n anawdd cathrena, er bod uwchraddio arfer yn cynnwys 128GB a AGCau 256GB. Bydd y MacBook lowliest gallwch eu prynu heddiw wedi manylebau gwell.

Yn anffodus,, nad ydych yn gallu uwchraddio MacBooks heddiw, felly rhaid i chi brynu cymaint o bŵer gan y bydd byth angen i chi. Ar gyfer hirhoedledd, byddai'n well cael 16GB o gof a 256GB SSD neu fwy, ond Apple yn codi premiwm enfawr i uwchraddio hyn.

Yn ffodus, MacBooks yn cynnal eu gwerth yn eithaf da, felly mae'r dewis arall yw mynd am y fanyleb sylfaenol ac, os byddwch yn canfod eich bod angen mwy o bŵer, werthu a phrynu un newydd.

materion craidd

MacBook afal
Mae'r MacBook yn defnyddio proseswyr pŵer isel Intel. Ffotograff: afal

Mae problem nad yw'n amlwg fod dau o'ch MacBooks posibl wedi Intel proseswyr Craidd M, sy'n peryglu ar gyflymder i ddarparu gwell bywyd batri. Apple rhoi cynnig ar hyn yn gyntaf gyda'r 1.1GHz deuol yn rhai craidd sglodion M-5Y31 a ddefnyddir yn y 2015 MacBook (12ar yr holl sgrin). heddiw, sglodion M Craidd yn cael eu defnyddio nid yn unig mewn MacBooks 12 modfedd, ond hefyd yn y Airs MacBook diweddaraf.

Dyw hi ddim yn amlwg oherwydd Intel newid ei gynllun enwi. Bobl a allai fod wedi cael eu rhoi i ffwrdd gan y "craidd M" dynodiad, ni fydd yn ôl pob tebyg yn sylwi eu bod yn cael cyfres sglodion Y - yn benodol, a i5-8210Y craidd - yn hytrach na'r gyfres sglodion U yn fwy pwerus a ddefnyddir mewn gliniaduron prif ffrwd.

Nid oes gennyf ddim yn erbyn Craidd M / B gyfres sglodion, ac mae fy 8GB / 128GB sgrîn-gyffwrdd Lenovo Ioga 700 mae yr un fath M3-6Y30 Craidd a ddefnyddir mewn rhai MacBooks. Y gwahaniaeth yw ei fod yn beiriant ar gyfer defnydd achlysurol / gwyliau, Nid yw fy prif system a dim ond yn costio £ 339.99 i mi. Ni fyddwn yn prynu un fel fy mhrif beiriant, a codi £ 1,200 ar gyfer un yn chwerthinllyd.

Dylai i5-8210Y Craidd yn ddigon cyflym ar gyfer eich oleuni defnyddio - a all dyfu dros amser - ond mae'n dal i fod gwerth gwael am arian mewn Awyr MacBook.

dewisiadau posibl

Afalau 'MacBook Air oed.
Afalau 'MacBook Air oed. Ffotograff: Simon Lees / Future Publishing / REX

Apple wedi cadw 13in MacBook Air oed, ac mae'n edrych y gwerth gorau am arian am £ 949, er gwaethaf ei bumed-genhedlaeth i5-5350U Craidd prosesydd a di-retina sgrîn. Mae ganddo, yn fy marn i, y bysellfwrdd gorau, ac mae ganddo porthladdoedd hen ffasiwn da yn dal i, gan gynnwys slot cerdyn SD a chysylltydd MagSafe. Ym mhob ffordd arall, y MacBook Air newydd (2018) yn llawer gwell.

Mae'r hen MacBook 12 modfedd o hyd ar gael, ond mae'n underpowered a overpriced, gyda'r fersiwn 1.2GHz M3-7Y32 Craidd (2017) costio £ 1,249. Yr unig reswm dros ystyried y peiriant hwn yw ei fod yn y lleiaf a ysgafnaf (0.92kg) MacBook y gallwch ei gael.

Mae'r MacBook Air newydd 13in yn llai ac yn ysgafnach na'r hen fersiwn, Mae gan sgrin llawer gwell, yn trackpad yr heddlu-gyffwrdd mwy, a siaradwyr gwell. Mae hefyd yn fwy drud ar £ 1,199. Mae'r anfanteision yn cynnwys y bysellfwrdd pili pala a'r gyfres prosesydd Craidd M / B.

Yn olaf, mae y 13in MacBook Pro heb Touch Bar (canol-2017), sy'n darparu seithfed genhedlaeth Craidd i5 2.3GHz gyflymach (7360yr) prosesydd, llawer gwell graffeg a gwell rendro lliw ar gyfer £ 50 ychwanegol, hy £ 1,249. Mae gan y Dirprwy sgrin disglair - 500 nedd yn hytrach na 300 nedd - a ddylai fod yn llawer gwell ar gyfer defnydd yr awyr agored. Byddwch yn colli siâp lletem yr Awyr, sydd yn fwy cyfforddus ar gyfer teipio, ond nid yw'r Pro yn sylweddol drymach na'r Awyr newydd (1.37kg vs 1.25kg).

Hoffwn y MacBook Pro yn fwy os oedd yr hen bysellfwrdd Awyr, ond mae'n ymddangos i mi ei fod yn y prynu gorau - os gallwch ei fforddio. Rwyf hefyd yn meddwl ei fod yn eich bet gorau ar gyfer diweddariadau system weithredu yn y dyfodol.

uwchraddio yn, fel y crybwyllwyd, ddrud. Cynyddu Pro yn 8GB o gof i 16GB yn costio £ 180, ac uwchraddio'r 128GB SSD i 256GB yn costio £ 200, felly mae'r spec ydych wir eisiau yn costio £ 1,629. Ychwanegu AppleCare bumps pris hyd terfynol i £ 1,878.

Mae'n llawer o arian, ond meddwl am y peth fel £ 1 y dydd dros bum mlynedd ac ni fydd yn teimlo mor ddrwg.

gostyngiadau ar gael!

Fel myfyriwr graddedig, dylech fod yn gymwys i gael disgownt addysgol, a fydd yn dod i lawr y pris. Edrychwch i weld a yw'n well i wneud hyn drwy eich prifysgol, ar-lein, neu mewn Store Apple.

Apple hefyd yn cynnig masnach-ins ar hen offer trwy gyfrwng ei Rhoi nôl cynllun. Ni allaf ddweud faint y byddech yn ei gael heb rhif cyfresol eich MacBook Pro. Nid yw'n debyg yn llawer, ond o leiaf byddai yr hen Warhorse cael eu hailgylchu yn iawn.

Oes gennych chi gwestiwn? E-bostiwch hi i Ask.Jack@theguardian.com

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010