sylfaenydd y we yn galw am fil Rhyngrwyd hawliau

Web founder calls for Internet bill of rights

Dylai fesur hawliau yn cael eu creu i lywodraethu'r Rhyngrwyd yn sgil datgeliadau ynghylch dyfnder y gwyliadwriaeth llywodraeth, dyfeisiwr y We Fyd-eang dywedodd ar ddydd Mercher.

gwneud Tim Berners-Lee y cynnig fel rhan o'r “we rydym am” ymgyrch ar gyfer Rhyngrwyd agored, yn union 25 mlynedd ar ôl cyflwynodd bapur cyntaf gyda chynlluniau ar gyfer y We Fyd Eang.

“Mae arnom angen cyfansoddiad byd-eang — bil o hawliau,” dywedodd wrth y Guardian.

“Oni bai ein bod yn cael agored, Rhyngrwyd niwtral gallwn ddibynnu ar heb boeni am yr hyn sy'n digwydd yn y drws cefn, ni allwn gael llywodraeth agored, democratiaeth da, gofal iechyd da, cymunedau cysylltiedig ac amrywiaeth o ran diwylliant,” dywedodd.

“Dyw hi ddim yn naïf i feddwl y gallwn gael y, ond mae'n naïf i feddwl y gallwn ni jyst eistedd yn ôl ac yn ei gael.”

Mae'r ymgyrch yn galw ar y we defnyddwyr o amgylch y byd i ddrafftio “Defnyddwyr y Rhyngrwyd Mesur Hawliau ar gyfer eich gwlad, ar gyfer eich rhanbarth neu ar gyfer yr holl”.

Berners-Lee wedi ymgyrchu'n gyson am lai o reolaethau ar y we, ac wedi canmol cyn gontractwr cudd-wybodaeth Unol Daleithiau edward Snowden ar ôl iddo ddatgelu manylion am sut mae'r llywodraeth yr Unol Daleithiau yn casglu llu o ddata ar-lein.

Rhybuddiodd Berners-Lee fod hawliau pobl oedd “cael eu torri yn fwy a mwy ar bob ochr” a bod defnyddwyr y Rhyngrwyd yn dod yn hunanfodlon ynghylch eu colli rhyddid.

“Felly, yr wyf am ei ddefnyddio 25 mlynedd ers i ni i gyd i wneud hynny, i gymryd y we yn ôl i mewn i'n dwylo ni a diffinio'r we rydym eisiau ar gyfer y nesaf 25 flynyddoedd,” dywedodd.

Berners-Lee feichiogodd y We bron 25 flynyddoedd yn ôl yn ei amser hamdden yn Genefa-seiliedig CERN, labordy ffiseg gronynnau mwyaf blaenllaw Ewrop.

ffynhonnell: afp.com

Wella gan Zemanta