Datglo Eich Power Hunan Gwella

Unlock Your Self Improvement Power

Pan edrychwn ar wrthrych penodol, baentiad er enghraifft, ni fyddwn yn gallu gwerthfawrogi beth sydd ynddo, beth yw paentio a beth arall yn mynd â hi os bydd y darlun yn unig yw modfedd i ffwrdd o'n wyneb. Ond os ydym yn ceisio mynd ag ef ychydig ymhellach, Weill ganddynt weledigaeth eglur o'r gwaith celf cyfan.

Rydym yn cyrraedd pwynt yn ein bywyd pan fyddwn yn barod ar gyfer newid a bagad cyfan o wybodaeth a fydd yn ein helpu i ddatgloi ein gallu hunan-wella. tan hynny, rhywbeth y gall fod ein syllu hawl o dan ein trwyn ond rydym Peidiwch ag ei ​​weld. Yr unig amser yr ydym yn meddwl am ddatgloi ein gallu hunan-wella yw pan fydd popeth got waethaf. Cymerwch yr egwyddor broga, er enghraifft

Ceisiwch roi Broga A mewn pot o ddwr berwedig. Beth sy'n Digwydd? ef twerps! Ef neidio oddi! pam? Oherwydd nad yw'n gallu goddef newid sydyn yn ei amgylchedd tymheredd y dŵr. Yna ceisiwch Broga B: rhoi iddo mewn dŵr cynnes luke, yna trowch y stôf nwy ar. Arhoswch tan y dŵr yn cyrraedd pwynt berwi penodol. Frog B wedyn yn meddwl ìOohÖ Clefyd ychydig cynnes yn hereî.

Mae pobl yn hoffi Frog B yn gyffredinol. heddiw, Anna yn meddwl Carl casáu ei. yfory, teithiau cerdded Patrick hyd iddi hi a dweud wrthi ei fod yn casáu hi. Anna aros yr un fath a doesnít meddwl iddi beth ei ffrindiau yn dweud. Y diwrnod nesaf, hi yn dysgu bod Kim a John hefyd yn casáu ei. Anna doesnít sylweddoli ar unwaith bwysigrwydd a'r angen am hunan-wella nes bod y gymuned gyfan yn casáu ei.

Rydym yn dysgu ein gwersi pan fyddwn yn cael poen. Rydym o'r diwedd yn gweld yr arwyddion a signalau pan fydd pethau'n mynd garw ac yn galed. Pryd ydym ni'n sylweddoli bod angen i ni newid y diet? Pryd fyddai dim un o'n jîns a chrysau ffitio ni. Pryd byddwn yn rhoi'r gorau i candies a siocledi bwyta? Pan fydd pob un o'n dannedd wedi gostwng i ffwrdd. Pryd ydym ni'n sylweddoli bod angen i ni roi'r gorau i ysmygu? Pan fydd ein hysgyfaint wedi mynd drwg. Pryd ydym ni'n gweddïo a gofyn am help? Pan fyddwn yn sylweddoli bod weíre gonna yn marw yfory.

Yr unig amser y rhan fwyaf ohonom erioed yn dysgu am ddatgloi ein gallu hunan-wella yw pan fydd y byd i gyd yn chwalu a disgyn ar wahân. Rydym yn meddwl ac yn teimlo fel hyn oherwydd nid yw'n hawdd i newid. Ond mae newid yn dod yn fwy poenus pan fyddwn yn anwybyddu.

Bydd newid yn digwydd, hoffi neu ei casineb. Ar un adeg neu'i gilydd, yr ydym i gyd yn mynd i brofi gwahanol drobwyntiau yn ein ñ bywyd ac yr ydym i gyd yn mynd i yn y pen draw ddatgloi ein gallu hunan-wella nid am fod y byd yn dweud hynny, nid oherwydd ein ffrindiau yn swnian ni, ond oherwydd ein bod yn sylweddoli ei gyfer ein hun yn dda.

pobl yn hapus Peidiwch ag jyst dderbyn newid, maent yn cofleidio ei. Nawr, Peidiwch ag yn rhaid i chi deimlo wres aruthrol cyn sylweddoli yr angen am hunan-wella. Datgloi eich pŵer hunan-wella yn golygu ddatgloi eich hun i fyny yn y cawell o feddwl sy'n ìits dim ond y ffordd yr wyf yn AMI. Mae'n esgus mor wael ar gyfer pobl sy'n ofni a gwrthsefyll newid. Mae'r rhan fwyaf ohonom raglennu ein meddyliau fel cyfrifiaduron.

Jen dro ar ôl tro yn dweud wrth bawb ei bod yn doesnít yn ddigon dewr i fod o gwmpas grwpiau o bobl. Mae hi'n clywed ei mom, ei dad, ei chwaer, ei hathro yn dweud yr un pethau amdani i bobl eraill. Dros y blynyddoedd, dyna beth Jen yn credu. Mae hi'n credu ei ei stori. A beth sy'n digwydd? Bob tro y byddai tyrfa fawr milwyr dros eu tŷ, yn ysgol, ac yn y gymuned ñ mae hi'n tueddu i gamu'n ôl, osgoi a cloi ei hun i fyny mewn ystafell. didnít Jen yn unig yn credu yn ei stori, roedd hi'n byw ei.

Jen wedi i sylweddoli nad yw'n beth mae hi yn ei stori. Yn hytrach na chael ei swydd stori o gwmpas ei hwyneb i bawb gofio, mae hi wedi cael y ysbryd ac yn dangos pobl ii i'n berson pwysig a ddylwn i gael eu trin yn unol â hynny!î

Efallai na fydd Hunan gwelliant fod everybodyís hoff air, ond os ydym yn edrych ar bethau mewn safbwynt gwahanol, we might have greater chances of enjoying the whole process instead of counting the days until we are fully improved. Three sessions in a week at the gym would result to a healthier life, reading books instead of looking at porns will shape up a more profound knowledge, going out with friends and peers will help you take a step back from work and unwind. And just when you are enjoying the whole process of unlocking your self improvement power, youíll realize that youíre beginning to take things light and become happy.

29269 0