Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “Top 10 teithiau dinas oer o gwmpas y byd: teithiau tywys gyda thro” Ysgrifennwyd gan Will Coldwell, am theguardian.com ar ddydd Llun 20 Hydref 2014 05.00 UTC

Mae llawer o deithiau ddinas naill ai'n gyffredinol, teithiau cerdded mawr-grŵp - lle rydych yn cael eu bwydo ffeithiau sych heb unrhyw thema arbennig - neu super-caws, "We're-ddim-fel-y-arall-teithiau" profiadau, lle rydych yn cael eu harwain gan rywun yn gwisgo Trilby a strymio yn ukelele tra'n cario clecs o chwedlau gwlt lleol. felly, rydym wedi llunio rhestr o deithiau tywys sy'n ceisio cynnig rhywbeth penodol, dadleuol neu pryfoclyd. Mewn geiriau eraill, mae hwn yn ganllaw i deithiau ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi teithiau tywys.

Felly mae'r Tafell o daith Brooklyn yn ffordd ddifyr o ddysgu am Efrog Newydd, tra bod y "seminar cerdded" yn Tokyo - lle byddwch yn dysgu am ddiwylliant geek Siapan - yn berffaith ar gyfer teithiwr sydd am edrych ar gymdeithas mewn ffordd ddyfnach a mwy academaidd, ac mae'r CPH:Bydd teithiau oer yn Copenhagen yn apelio at y rhai sy'n cymryd dylunio o ddifrif.

anheddu teithiau, Llundain

Canary Wharf fel y gwelir oddi wrth y Orbit Tower yn Stratford, ddwyrain Llundain.
Canary Wharf gweld o'r Orbit Tower yn Stratford, ddwyrain Llundain. Ffotograff: Andrea Baldo / LightRocket drwy Getty Images

Er bod y Occupy protestiadau a gymerodd drosodd nghanol Llundain dair blynedd yn ôl yn atgof pell gyfer y rhan fwyaf, mae'r grŵp yn byw ar, trefnu a chefnogi ymgyrchoedd ar lawr gwlad i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb o gwmpas y byd. Ymhlith y prosiectau sy'n parhau yn Occupy Teithiau Llundain: cwmni taith rhedeg gan wirfoddolwyr sy'n ceisio taflu goleuni ar y byd cyfrinachol cyllid a gwleidyddiaeth. Mae'r daith o gwmpas Canary Wharf llefarydd yn y ddamwain ariannol 2007-08 wrth i chi grwydro ymhlith yr adeiladau lle mae llawer o'r cwmnïau sy'n gyfrifol amdano yn seiliedig. Mae'r daith o Mayfair yn edrych ar "bancio cysgod" - uno dotiau rhwng gwleidyddiaeth a chyllid. Mae croeso ar y daith unrhyw un - sef "Nid darlith". Yn ôl y tîm, maen nhw wedi hyd yn oed yn cael eu mynychu gan y bancwr od ...
• Mae tri teithiau ar hyn o bryd ar gael, dau fis ac un bob pythefnos. Maent i gyd yn rhad ac am ddim ac yn olaf tua dwy awr, occupytours.org

Taith pizza Brooklyn, Efrog Newydd

pizzeria Grimaldi o dan y bont Brooklyn.
Gafael mewn pizza y camau. pizzeria Grimaldi o dan y bont Brooklyn. Ffotograff: Alamy

Os band teyrnged pizza Efrog Newydd sy'n seiliedig Macaulay Culkin yn y Pizza Underground (ffynhonnell o glasuron megis Diwrnodau Caws a holl Partïon Pizza) wedi dysgu i ni unrhyw beth, mae mor pizza yn holl bwysig yn y pum bwrdeistref. A gallwch ddysgu yn union pam ar y Tafell o Brooklyn taith, taith pedwar-aa-hanner-awr o amgylch hanes pizza yn Brooklyn. Mae'r daith, ddechreuwyd gan Tony Muia lleol, hefyd yn cymryd yn golygfeydd enwog yr ardal, yn ogystal â lleoliadau ffilm o glasuron Efrog Newydd fel Saturday Night Fever a Goodfellas. Wrth gwrs, y daith yn cael ei atalnodi gan stopio-offs mewn dau o hoff pizzerias Muia ar gyfer doughy, cheesy, ail-lenwi'r teclyn.
fy Teithiau, Mer, Gwener, Sadwrn a Sul am 11am, gan ddechrau yn Sgwâr Undeb, Manhattan. oedolion $80, plant $ 70, gan gynnwys dwy dafell o pizza a diod ysgafn ym mhob un o'r ddau pizzerias. asliceofbrooklyn.com

Space Invaders, Paris

Taith ormeswr Gofod, Paris
cynllun gêm. celf stryd ym Mharis

Gall celf stryd yn ffurfio asgwrn cefn y taith teulu Paris Space Invaders, ond nid yw'n destun iddo. Gan ddefnyddio gwaith yr arlunydd o Ffrainc Invader - Pwy creu brithwaith lliw a ysbrydolwyd gan y clasurol gêm Goresgynwyr Space - I dynnu sylw'r plant, mae hwn yn llawn hwyl, taith teulu a ddylai gadw'r bob oedran diddanu. Kids yn cael y dasg o hela i lawr y goresgynwyr estron, yn ogystal â thynnu lluniau o'r pethau maent yn ei weld ar hyd y ffordd, tra gall oedolion mwynhau clywed yn fwy manwl am y ddinas wrth i chi gerdded drwy Bastille, Le Marais a safleoedd gorffennol megis y Canolfan Pompidou a'r Jean Sans Peur twr, "Ymosod" estroniaid wrth i chi fynd.
£ 62pp mewn grŵp o bedwar, teithiau yn dechrau am 2pm ac yn para tair awr, localers.com

teithiau dinas guddio gan y digartref, Prague

pont Siarl ym Mhrâg, Gweriniaeth Tsiec, ar doriad gwawr
pont Charles Prague ar doriad gwawr. Ffotograff: Ralf Hettler / Getty Images / Vetta

Teithiau a roddwyd gan bobl ddigartref, neu'r rhai mewn sefyllfaoedd cymdeithasol ansicr, yn cael eu cynnig mewn nifer o ddinasoedd yn awr, Gan gynnwys Paris, Barcelona ac Llundain. yn Prague, mae'r teithiau yn cael eu rhedeg gan menter gymdeithasol, Pragulic, a sefydlwyd gan fyfyrwyr ar ôl iddynt gael eu derbyn grant entrepreneuriaeth gymdeithasol yn 1500 €. Nid yw'r teithiau yw eich materion golygfeydd arferol; yn lle hynny maent yn mynd â chi ar daith i mewn i ochr cudd y ddinas. Ymhlith y rhai a gyflwynir yn Saesneg yn Taith Robert drwy railcar drwy ddyffryn Prokopské i ymweld â squat pwysig, a thaith Ondra o rai o buskers mwyaf diddorol y ddinas - yn cynnwys y gitarydd Tsiec cyflymaf.
Oedolion £ 7, tocyn teulu £ 20, teithiau yn para 2-2½ awr, lleoliadau o amgylch Prague, pragulic.cz

Dylunio a theithiau oer trefol, Copenhagen

Vesterbro, Copenhagen
Vesterbro, Copenhagen Ffotograff: Ty Stange / Copenhagen Media Center

Y nod yma yw cynnig teithiau o'r cyfalaf Daneg heb gymryd pobl o amgylch henebion ac amgueddfeydd rhagweladwy y ddinas. Yn lle hynny, CPH:canolbwyntio ar ddylunio oer, pensaernïaeth a datblygu trefol. Mae taith o amgylch y safle diwydiannol Refshaleøen ynys yn mynd ag ymwelwyr o gwmpas y canolbwyntiau creadigol sy'n dod i'r amlwg yn yr ardal fel arall yn ddiffaith, gan gynnwys unig labordy longau gofod sifil y byd, bwyty ffasiynol a theatr plant. Yn y cyfamser, y daith o amgylch Vesterbro adrodd hanes drawsnewid yr ardal o un ddominyddu gan is i gymdogaeth frith o chaffis ffasiynol, siopau ac orielau.
teithiau i 1-6 pobl £ 175pp, ar gyfer 7-20 pobl £ 28tt, yn para tua dwy awr, leoliadau o gwmpas Copenhagen, cphcool.dk

diwylliant geek yn Tokyo

Akihabara dosbarth, Tokyo.
Akihabara dosbarth, Tokyo. Ffotograff: Alamy

seminarau cerdded Cyd-destun Teithio yw herfeiddiol "Nid yw teithiau". Y cwmni, sy'n gweithredu mewn dinasoedd ar draws Ewrop, yn ogystal ag Asia ac America, yn cyflogi arbenigwyr academaidd i ddylunio "Mae profiadau cyfranogol naratif" ar gyfer y "teithiwr ddeallusol chwilfrydig". Efallai ei fod yn swnio'n rhodresgar, ond mae'r profiadau wedi derbyn ganmol yn eang ar gyfer cynnig rhywbeth i fodloni'r rhai sydd yn aml yn teimlo'n byr-newid gan teithiau grŵp cyffredinol. Mae'r daith gerdded trwy cymdogaeth Akihabara Tokyo, canolbwynt poblogaidd ar gyfer y anime a Manga mega-gefnogwyr sy'n gwneud i fyny Siapan isddiwylliant otaku lliwgar, yn un sy'n arbennig o neidio allan. Dan arweiniad newyddiadurwr, academydd a gwneuthurwr ffilm, mae'r daith yn annhebygol o adael i chi deimlo fel eich bod wedi cael esgusodion gyda ffeithiau o Wicipedia.
£ 49pp, teithiau cerdded tair awr ddiwethaf, contexttravel.com

teithiau cerdded iPhoneography, Buenos Aires a Santiago

Avenida Italia, Santiago, Chile
ysbryd Street ... Santiago, Chile

Drwy roi camera uchel diwedd yn nwylo miliynau o bobl, mae'r iPhone wedi chwyldroi ffotograffiaeth. Ond mae'r rhan fwyaf ohonom yn dal ddim yn gwybod sut i gael y gorau ohono. Teithiau iPhoneography FOTA Ffordd o Buenos Aires, Yr Ariannin, a Santiago, Chile, yn anelu i newid hyn: y daith hanner diwrnod yn cynnwys gweithdy sy'n rhoi manylion am y apps ac offer bydd angen i wneud y mwyaf o botensial eich camera poced. Yna gallwch ymarfer eich cyfansoddiad creadigol tra'n crwydro drwy un o gymdogaethau clun y ddinas, ddod i'r casgliad gydag adborth proffesiynol ar eich gwaith.
£ 40pp yn cynnwys pecyn dysgu a gwydraid o win ac yn para tua phedair awr. Rhedeg pob dydd Mawrth. Cwrdd ger Palermo (Buenos Aires) neu Avenida Italia (Santiago). ydynt yn iPhone-berchnogion yn croesawu hefyd. foto-ruta.com

teithiau bwyd arbenigol, Rhufain

Bobl yn eistedd ar deras bwyty yn Trastevere, Rhufain.
Bwyty yn Trastevere, Rhufain. Ffotograff: EDRYCH Mae safle'r Ffotograff / Alamy

Cewch wybod pam na ddylech droi eich trwyn i fyny at offal, pa seigiau tymhorol i roi cynnig ar becws kosher a ble i sipian cwrw crefft Eidaleg ar un o deithiau bwyd Katie Parla o Rhufain. Parla yn feirniad profiadol ac awdur ac ar hyn o bryd yn gweithio ar llyfr coginio Rhufeinig i ychwanegu at ei catalog presennol o ganllawiau i'r ddinas. Ar y daith mae hi'n tynnu at ei gilydd hanes, archaeoleg, gwleidyddiaeth a chymdeithas i ychwanegu cyd-destun i'r traddodiadau coginiol y cyfalaf Eidal.
teithiau bwyd (Fel arfer, dwy awr, am uchafswm o chwech o bobl) costio £ 250 ar gyfer y grŵp, info@parlafood.com, katieparla.com/tours

taith Twilight, Berlin

Murlun gan yr arlunydd Plotbot Ken, Berlin
Murlun gan yr arlunydd Plotbot Ken, Berlin

Byddwch yn clywed llawer o deithiau yn honni i fod yn "wahanol" i'r arfer. Ond mae rhai o'r teithiau a gynigir gan Berlin Amgen wir yn ymddangos i gael mantais a fyddai'n gohirio yn fwy "fanila" teithwyr. Mae ei daith cyfnos y ddinas, sef y "eithafol mwyaf" y mae'n ei gynnig, yn eich gwahodd i "cwrdd â'r freaks sy'n dod allan yn y nos" wrth i chi archwilio byncer sci-fi-arddull a ddefnyddir gan hacwyr, baglu drwy adfeilion adeiladau a gollwng gan dai chyrcyda a chanolfannau diwydiannol. rhybudd: dim fflip-fflops.
£ 15pp, Gwe-Sad, cwrdd am 6pm ar gyfer teithiau yn para 4½ awr, alternativeberlin.com

Y Teithiau Gwaethaf, Porto

Mae palas wag ar Stryd Bonjardim, Porto
Mae palas wag ar Stryd Bonjardim, Porto. Ffotograff: Porto Teithiau Gwaethaf

Redeg gan dri benseiri a wrthododd adael Porto er gwaethaf y dirwasgiad (a'r bwrdd croeso lleol, y byddai'n well iddynt gael eu dangos ymwelwyr o gwmpas atyniadau mwy traddodiadol), y Teithiau Gwaethaf mynd ag ymwelwyr o gwmpas cymdogaethau danddatblygedig, prosiectau tai ac ardaloedd o'r ddinas sy'n helpu i adrodd hanes Threfoli, dosbarth a gwleidyddiaeth yn y ddinas. Wrth iddynt roi: "Mae'r plant y dirwasgiad presennol: y f * ck-it-i gyd cysyniad ... Killed Lymder yr economi. Awydd taith gerdded?"
Am ddim (rhoddion a dderbynnir), teithiau cymryd 2-3 oriau, leoliadau o gwmpas Porto, theworsttours.weebly.com

[opsiynau tg_searchboxes = '{“maint”:”deinamig”,”aliniad”:”aligncenter”}']

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

Cyhoeddwyd drwy'r Guardian News Feed plugin ar gyfer WordPress.

38650 0